วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฟอรั่ม (Forums)


ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ จำนวนมากที่ต้องรอการรับรองผลจากหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ISO หรือ IEEE เป็นต้น ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ถูกการรับรอง ดังนั้นจึงเกิดกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษที่ได้รวมกลุ่มกันขึ้นมา โดยมีความเห็นตรงกันว่าจะช่วยกระบวนการกำหนดมาตรฐานดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางกลุ่มจะพัฒนาฟอรั่มขึ้นมาที่อาจทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้ใช้ ในการดำเนินทดสอบ ประเมิน และรับรองเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีนั้นๆ ได้ถูกรับรองมาตรฐานและนำไปใช้งานได้เร็วขึ้น ตัวอย่างฟอรั่มสำึคัญๆ ที่นำมาใช้กับการอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น Frame Relay Forum และ ATM Forum เป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons