วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

การใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะตามองค์กรต่างๆ มักมีการเชื่อมต่อในรูปแบบของเครือข่ายแทบทั้งสิ้น สาเหตุสำคัญที่ทำไมต้องสร้างเครือข่าย และมีประโยนช์อย่างไรคำตอบง่ายๆ ก็คือเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรร่วมกันได้ โดยทรัพยากรในที่นี้หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่อมพิมพ์ และเมื่อมีการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแล้ว เครื่องจ่างๆ บนเครือข่ายสามารถใช้บริการข้อมูล และบริการงานพิมพ์ร่วมกันได้ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะมิได้เชื่อมต่อกับเครื่องของตนโดยตรงก็ตาม นอกจากนี้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังสามารถจัดการด้านระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้ระดับต่างๆ ได้อีกด้วย ในรูปที่ 1.8 ต่อไปนี้จะพบว่า ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายจึงทำให้เครื่อง Client #1 สามารถเรียกใช้บริการข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ รวมถึงการส่งงานไปพิมพ์บนเครือข่ายได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องพิมพ์จะมิได้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องของตนก็ตาม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons