วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เกริ่นนำ

โลกของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่ และชวนให้น่าศึกษามากขึ้นทุกขณะ ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การดำเนินธุรกรรมของธนาคารที่ผู้คนสามารถใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยการบริการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จทุกธนาคารได้ว่างระบบเครือข่ายเพื่อการเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาที่ตรเปิดบัญชีอยู่ สามารถใช้บริการสาขาใกล้บ้านได้ตามสะดวก เบิกเงินจากผู้เอทีเอ็ม (ATM) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายแทบทั้งสิ้น องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจลงทุกเพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้อง และตอบรับกับเทคโนโลยีดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอด ทันคู่แข่งขัน และรวมถึงความเป็นผู้นำในเทคโนโลยี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons