วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล (Computers of Data Communication System)

ความหมายของการสื่อสารข้อมูลในมุมมองอย่างง่ายก็คือ เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ แต่ทั้งนี้การสื่อสารข้อมูลจะสัมฤทธิผลและมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อครบส่วนประกอบของระบบการสื่อสาร โดยส่วนประกอบของระบบการสื่อสารประกอบด้วย
1. ข่าวสาร (Message)
2. ผู้ส่ง/แหล่งกำเนิดข่าวสาร (Sender/Source)
3. ผู้รับ/จุดหมายปลายทาง (Receiver/Destination)
4. สื่อกลางส่งข้อมูล (Transmission Medium)
5. โปรโตคอล (Protocol)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons